AKTIVIZACE A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Služba Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností

Služba sociální rehabilitace Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností je poskytována lidem, kteří vlivem duševní nemoci mají potíže se zvládáním běžných životních situací.

Služba si klade za cíl člověka aktivizovat, nastavit mu režim, nastartovat vůli, probudit a podpořit iniciativu a zodpovědnost, umožnit mu nahlížet a řešit sociální interakce s druhými lidmi a pomoci mu v seberealizaci.

Vytváříme bezpečné prostředí pro navázání kontaktů s druhými lidmi, komunikaci a třeba i sdílení. Služba je poskytována ambulantně formou skupinových a individuálních setkání.

Cílová skupina

Ateliér poskytuje rehabilitaci lidem se závažným duševním onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a jsou starší 18ti let.

Vzhledem k dispozici prostor nejsme schopni poskytovat službu lidem se závažným tělesným postižením.

Služba není poskytována lidem s výraznými kognitivními deficity.

 

Ateliér má několik úrovní náročnosti a každý má po konzultaci s koordinátorem služby právo rozhodnout, na jakou zátěž se cítí.

Součástí rehabilitace je skupinová i individuální práce a podpora.

Skupiny jsou 2x týdně (úterky a čtvrtky), jsou uzavřené – chodí stále stejní lidé – a čítají maximálně 10 lidí. Skupiny vede terapeut a peer průvodce.

Služba je poskytována zdarma.

Popis služby Ateliér

Služba je realizována formou individuálních setkání a skupinovými nácviky a aktivitami. Konkrétní podoba poskytování služby a jednotlivé aktivity jsou stanoveny v individuálním plánu podpory, který je s každým klientem sestavován individuálně na základě jeho potřeb a přání.

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁVÁNÍ
Po podpisu smlouvy o poskytování služby je každému klientovi přidělen klíčový pracovník, se kterým se klient po celou dobu využívání služby schází na individuálních schůzkách. Frekvence individuálních setkání vychází z potřeb klienta a je stanovena v individuálním plánu podpory. Minimálně probíhá setkání jednou za 3 měsíce, v prvních 3 měsících poskytování služby je častější.

Na těchto schůzkách klient s klíčovým pracovníkem společně plánují poskytování služby, způsob spolupráce a formy podpory tak, aby to vyhovovalo klientovým požadavkům a možnostem a byly posilovány všechny dovednosti a schopnosti, které mu mohou pomoci žít samostatně, snížit dopady duševní nemoci na jeho život, využívat běžně dostupných zdrojů v jeho okolí a zapojit se do běžných aktivit.

Efektivitu a přínos individuálního plánu podpory klíčový pracovník a klient společně pravidelně přehodnocují.

Klientům je poskytována rovněž individuální podpora při řešení konkrétních problémů, náročné sociální či životní situace, zhoršeném zdravotním stavu apod.

SKUPINOVÉ AKTIVITY
Skupinové setkání má svou pravidelnou strukturu, která napomáhá rozvoji aktivity i sociálních dovedností.

Program skupin je tvůrčího charakteru a jeho cílem je aktivizovat především vlastní potenciál klientů, proto jsou konkrétní činnosti na skupině u klientů služby stanovovány společně s klíčovým pracovníkem na individuálních schůzkách a jsou obsahem individuálního plánu podpory.

Skupinová setkání probíhají přímo v ateliéru Baobabu, ale i v běžném prostředí.


Ukázky výtvarných děl

Obrazy z Ateliéru Obrazy z Ateliéru Obrazy z Ateliéru

Další fotografie ze služby Ateliér zde

Koordinátorka služby Ateliér
Dokumenty ke stažení
Tereza Boráková

Pokud máte o službu zájem, obraťte se na koordinátorku služby. Domluví si s vámi osobní schůzku, na které vám poskytne všechny potřebné informace a domluví s vámi možnost spolupráce.

Koordinátorkou je Tereza Boráková.

Email: atelier@osbaobab.cz

 

Smlouva o poskytování sociální služby

Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.