CASE MANAGEMENT
REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU KLADNO
Case management
Cíle case managementu

Posláním služby je zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí s duševním onemocněním, a to prostřednictvím podpory při uspokojování individuálních potřeb v oblasti bydlení, péče o vlastní osobu, práce, vzdělávání a volnočasových aktivit.

Služba je poskytována zdarma.

 

ZÍSKÁVÁNÍ A POSÍLENÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ K VĚTŠÍ MÍŘE SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
VYPOŘÁDÁVÁNÍ SE S PROJEVY NEMOCI, ZVYŠOVÁNÍ NÁHLEDU NA ONEMOCNĚNÍ A PÉČI O SVÉ ZDRAVÍ
ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PROBLÉMŮ SPOJENÝCH SE SOCIÁLNÍ SITUACÍ UŽIVATELE (FINANCE, BYDLENÍ, VZTASHY ATD.)
REALIZACI OSOBNÍCH PŘÁNÍ A ŽIVOTNÍCH CÍLŮ
PROSAZOVÁNÍ A OBHAJOVÁNÍ SVÝCH PRÁV A ZÁJMŮ

Pro koho je služba určena

Služba Case management je určena lidem od 18 let s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu, kteří mají snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci.
Služba není poskytována lidem s mentálním postižením a lidem s aktuální závislostí na alkoholu a psychotropních látkách.

Služba Case management probíhá formou individuálních konzultací, 1 – 2x za 14 dní po dobu 50 minut.

Konkrétní čas pro individuální konzultaci si uživatel volí dle svých   možností a potřeb s ohledem na kapacitu pracovníka. V případě potřeby je   možné uskutečnit schůzku v terénu.

Koordinátorka case managementu
Dokumenty ke stažení
Dana Doubravová

Koordinátorkou case managementu je Dana Doubravová Dalibová.

Email: dana.doubravova@osbaobab.cz

 

Potvrzení od ošetřujícího psychiatra - (dokument ke stažení)

Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.