RUKODĚLNÁ DÍLNA MALÝ PRINC

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU KLADNO

Rukodělná dílna Malý princ
Cíle dílny

Služba nabízí lidem s duševním onemocněním příležitost a podporu při získávání a rozvíjení základních pracovních a sociálních návyků a dovedností a zvládání péče o vlastní osobu.

Služba je poskytována zdarma.

 

HLAVNÍM CÍLEM SLUŽBY JE, ABY BYL ČLOVĚK S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM CO NEJSAMOSTATNĚJŠÍ A PLNOHODNOTNĚ SE PODÍLEL NA ŽIVOTĚ VE SPOLEČNOSTI..

Pro koho je služba určena

Služba je určena lidem od 18 let s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu, kteří mají snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci.
Služba není poskytována lidem s mentálním postižením a lidem s aktuální závislostí na alkoholu a psychotropních látkách.

Služba sociálně terapeutická dílna nabízí možnost nácviku pracovních dovedností v dílně (3x3 hod. týdně), job club jako skupinovou aktivitu přípravy na zaměstnání a individuální konzultace s pracovním terapeutem.
Náplní individuálních schůzek je průběžné mapování potřeb uživatele, sestavení individuálního plánu podpory a protikrizového plánu jako ochrany klientova zdraví. Další náplní individuálních konzultací je reflexe dění v dílně, naplňování a vyhodnocování individuálního plánu atd.

Koordinátorka dílny Malý princ
Dokumenty ke stažení
Dana Doubravová

Koordinátorkou rukodělné dílny Malý princ je Dana Doubravová Dalibová.

Email: dana.doubravova@osbaobab.cz

 

Potvrzení od ošetřujícího psychiatra - (dokument ke stažení)

Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.