Historie Baobabu

Založení o.s. Baobab předcházel vznik Občanského sdružení Green Doors. Důvodem byla potřeba rehabilitačních služeb pro klienty Denního psychoterapeutického sanatoria „Ondřejov,“ které nemohlo poskytovat jiné než čistě terapeutické služby. O. s. Green Doors se brzy specializovalo pouze na oblast pracovní rehabilitace a provozování chráněných kaváren. Stále tedy zůstávala nenaplněná potřeba poskytovat služby sociální rehabilitace (rekondiční pobyty, sociální poradenství, volnočasové aktivity a vzdělávací kurzy).

12. 9. 1997 vzniká Občanské sdružení Baobab se zaměřením na rehabilitaci dlouhodobě duševně nemocných, a to zejména rehabilitaci sociální, rehabilitaci základních životních dovedností, kognitivních funkcí, tvořivých dovedností a zdravotně-sportovní. V organizaci zpočátku pracoval pětičlenný tým. Činnost Baobabu byla zaměřena především na poskytování různorodých volnočasových aktivit a rekondičních pobytů. Z jednoho programu se záhy vyprofiloval Výtvarný ateliér, který je jako registrovaná služba sociální rehabilitace provozovaný do současnosti pod názvem Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér).
Ředitelkou Baobabu je Bc. Lucie Zachařová.

Nabídka volnočasových programů se průběžně mění dle personálních možností. Součástí nabízených aktivit se stávají i Vzdělávací programy. Volnočasové a vzdělávací kurzy zaujímají své stabilní místo. Pracovníci Baobabu začínají připravovat rozšíření služeb o Chráněné bydlení pro klienty.

Otvírá se první byt pro klienty a pokládá základ registrované službě sociální rehabilitace Podpora nezávislého bydlení, která od roku 2008 do současnosti nabývá celkem 6 bytů.
Baobab se rozrůstá, jednotlivé činnosti se výrazněji zaměřují na samotnou rehabilitaci, na opětovné začlenění jedince do každodenního samostatného života.

Byly položeny základy další registrované služby sociální rehabilitace Student. Zaměřuje se na práci s lidmi s duševní nemocí v oblasti studia.

Ředitelem Baobabu se stává Josef Wenzl.

Baobab se rozrůstá o další registrovanou službu sociální rehabilitace Case management. Do této služby začínají být přijímáni první klienti.

Baobab připravuje nový projekt Podporované zaměstnávání lidí s duševní nemocí a připravuje rozšíření své činnosti do Středočeského kraje.

Díky podpoře Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním vzniká pobočka Baobabu v Kladně.
Profiluje se na podporu klientů s duševním onemocněním v procesu přípravy, hledání a udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Ředitelkou Baobabu se stává Tereza Donátová.

V kladenské pobočce začíná Baobab provozovat dvě registrované služby – službu sociální rehabilitace Case management a sociálně terapeutickou dílnu Malý princ. Baobab získává další podporu ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a zahajuje projekty Dejme příležitost lidem s duševním onemocněním a Společně to jde.

K výše uvedené podpoře Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost přibývají v kladenské pobočce další dva projekty podpořené ze stejného zdroje a zaměřené na podporu klientů s duševním onemocněním při získání zaměstnání Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a Známe vaše potřeby.
Pražská pobočka Baobabu získává podporu Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha Adaptabilita pro projekt Vzděláváním k zaměstnání.
Projekt prostřednictvím vzdělávání lidí s duševním onemocněním zvyšuje jejich šance na uplatnění na trhu práce. Pražský Case managament a Podpora nezávislého bydlení se slučují do jedné registrované komplexní služby sociální rehabilitace Centrum sociálně rehabilitačních služeb.


Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.