Kdo jsme

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Cílovou skupinou našich služeb jsou lidé s vážným duševním onemocněním, kteří mají:

diagnostikovanou
duševní nemoc z okruhu psychóz nebo afektivních poruch

ambulantního
psychiatra, se kterým spolupracují

schopnost zvládat
základní úkony
sebeobsluhy
(jídlo, hygiena)

schopnost
dorozumět se
česky nebo
slovensky

Další specifika pro cílovou skupinu jsou definována v jednotlivých službách.

 

Při poskytování všech služeb vycházíme z těchto principů:


Tým pracovníků Baobabu!

Spolupracujeme

Baobab je členem PROREFORMNÍ PLATFORMY - volného sdružení organizací pracujících s lidmi s duševním onemocněním, které založil Fokus Praha. Platforma se snaží přispět k urychlení realizace změny systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR, tzv. transformace či reformy, která je součástí Národního strategického plánu ČR a spočívá v přesunu péče z psychiatricých nemocnic do komunitních služeb v maximální možné míře. Členové Proreformní platformy:
Fokus Praha Bona VIDA ESET Ondřejov Greendoors Baobab Kolumbus
+ Mgr. Jana Poljaková – za organizace rodinných příslušníků pacientů
+ MUDr. Jan Pfeiffer
DEKLARACE PLATFORMY Z ROKU 2012
Bližší informace o aktivitách Platformy www.fokus-praha.cz

Baobab

Baobab je členem ASOCIACE KOMUNITNÍCH SLUŽEB

Baobab

Baobab je členem JEDNOTY PRO DEINSTUCIONALIZACI (JDI) - volného společenství organizací a odborníků, rodičů a motivovaných lidí, které spojuje organizace a osoby, které usilují o změnu v sociálních službách v ČR tak, aby zastaralé a segregující ústavy byly nahrazeny službami v komunitě a dostupným bydlením.

Stáže a exkurze v Baobabu

Stážistou se v Baobabu může stát každý, kdo se chce dozvědět více o našich službách a má zájem podívat se na naši činnost zblízka. Obsah a podobu každé stáže domlouváme individuálně, aby měla pro stážistu co největší přínos. V případě zájmu o stáž kontaktujte vedoucí pobočky.
Druhy stáží: Exkurze a Dlouhodobé stáže

EXKURZE

Exkurze je zaměřena na představení organizace a jednotlivých služeb. Standardně probíhá exkurze jednu až dvě hodiny v prostorách naší organizace. Stážistovi se věnuje vedoucí pobočky, který po předchozí domluvě vytvoří konkrétní harmonogram.

CENA STÁŽE

Exkurze pro studenty a pracovníky spřátelených organizací – zdarma
Exkurze pro další zájemce – 350,- Kč/den
Dlouhodobé stáže – zdarma

DLOUHODOBÉ STÁŽE

Dlouhodobé stáže jsou určeny pro ty, kteří chtějí poznat činnost našeho sdružení a jednotlivých služeb blíže. Forma a rozsah stáže je stanoven dle individuálního zájmu ze strany stážisty. Dlouhodobá stáž je minimálně na 3 měsíce a je ji možno absolvovat pouze v rámci služby Ateliér. Standardním obsahem dlouhodobé stáže je představení organizace a jejích činností. Dle osobní dohody je stanoveno další zapojení stážisty do konkrétní služby.

 

Výroční zprávy

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2004

Média

Peer

červen 2015 - portál Lidé mezi lidmi: "Baobab vzdělává průvodce " - článek zde

červen 2012 - deník Kladensko: "Kladenský Baobab pomáhá..." - článek ke stažení

červenec - srpen 2011 - Esprit: "Baobab třikrát jinak"článek ke stažení

červenec - srpen 2010 - Esprit: "Kurz zdravého životního stylu v Baobabu"článek ke stažení

únor 2008 - Mladá fronta Dnes: "Pomoc duševně nemocným je ohrožena"článek ke stažení

září 2007 - Tučňák: "Baobab slaví a zve"článek ke stažení

říjen 2007 - Čtyřka: "Deset let Baobabu"článek ke stažení

září 2006 - Listy Praha 1: "Když to s tebou jde do kopce"článek ke stažení

Jak nás můžete podpořit

Patříte mezi příznivce Občanského sdružení Baobab a chcete podpořit služby ucelené sociální rehabilitace pro duševně nemocné mladé lidi? Máte několik možností, jak nás podpořit.

Na adrese sdružení. Je vhodné si předem domluvit schůzku s výkonným ředitelem, který vám vystaví příjmový pokladní doklad.

Na požádání vám zašleme nebo předáme v naší organizaci vyplněnou složenku. Pokud ji chcete vyplnit sami, prosíme,
do zprávy pro příjemce napište
„dar + vaše příjmení.“

Jednorázový či trvalý
(od 50,-Kč, např. po dobu 1 roku).
Číslo účtu 767 0349/0800
Zvolte variabilní symbol, např. vaše rodné číslo, podle kterého lze ověřit dárce.
Účel platby: dar.

Pokud budete chtít svůj finanční dar uvést v daňovém přiznání, a tak si snížit daňové zatížení, rádi vám vyhotovíme Darovací smlouvu. Z ročního základu daně lze uplatnit minimální položku ve výši 1 000 Kč a maximální do výše 10% z vašeho daňového základu.

 

Baobab podporujíBaobab

Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.