REKONDIČNÍ POBYTY

DOPLŇKOVÁ SLUŽBA POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Rekondiční pobyty
Cíle rekondičních pobytů

O. s. Baobab realizuje pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním několikrát do roka vícedenní pobyty.

Jednotlivé pobyty jsou koncipovány jako výjezdy mimo Prahu s různými typy programů. Programy jednotlivých pobytů jsou odlišně náročné, co do fyzické aktivity i psychické zátěže.

STRÁVENÍ NĚKOLIKA DNÍ MIMO PRAHU VE SPOLEČNOSTI DALŠÍCH LIDÍ
AKTIVIZACE A ZVYŠOVÁNÍ FYZICKÉHO A PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ
UMOŽNĚNÍ SPOLEČENSKÉHO KONTAKTU A SEZNÁMENÍ SE S NOVÝMI LIDMI
ZVŠOVÁNÍNĚKTERÝCH ODVEDNOSTÍ POTŘEBNÝCH K SAMOSTATNÉMU ŽIVOTU A SOBĚSTAČNOSTI

Účast na rekondičním pobytu

Pobytu se může zúčastnit každý člověk se zkušeností s duševním onemocněním nad 18 let, který má zájem strávit několik dní mimo Prahu a při tom si posílit protáhnout své tělo i ducha.
Podmínkou pro účast je doručení potvrzení od ošetřujícího psychiatra a uplynutí minimálně třech měsíců od poslední hospitalizace.

Zájemce o pobyt se musí přihlásit v Baobabu (telefonem, mailem, osobně). Nejlepší dobou k přihlášení je 1 měsíc před výjezdem na pobyt.
Podrobnosti o pobytech (místo, čas, vybavení) jsou dostupné na letácích konkrétního pobytu.

Cena pobytu
Účastník pobytu hradí částku, která je u každého pobytu konkrétně stanovována cca 1 měsíc před pobytem.

Fotografie z rekondičních pobytů

Další fotografie z rekondičních pobytů zde

Koordinátorka rekondičních pobytů
Dokumenty ke stažení
Markéta Chvojková

Koordinátorkou pobytů je Petra Bartovská.

Email: student@osbaobab.cz

 

Potvrzení od ošetřujícího psychiatra - (dokument ke stažení)

Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.