VZDĚLÁVACÍ KURZY

DOPLŇKOVÁ SLUŽBA POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Vzdělávací kurzy
Vzdělávací kurzy AKTUÁLNĚ

Posláním vzdělávacích kurzů je zprostředkovat lidem s duševním onemocněním nové informace a praktické dovednosti v oblasti cizích jazyků nebo práce s počítačem. Kurzy jsou vedeny zkušeným lektorem.

Vzdělávací kurzy nabízené O.s.Baobab se svým charakterem neliší od ostatních kurzů v běžné komunitě. Nicméně lektor ke každému účastníkovi přistupuje individuálně, s respektem k jeho možným problémům s pamětí, pozorností apod.

CÍLEM VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ JE ZDOKONALOVAT DOVEDNOSTI A ZNALOSTI CIZÍCH JAZYKŮ A PRÁCE S POČÍTAČEM.

ANGLIČTINA ZAČÁTEČNÍCI: Kurz zatím není otevřen, v případě zájmu více jak 5 lidí bude kurz otevřen v březnu 2016. Prosíme případné zájemce o kurz, kontaktujte nás na emailu: volnocasy@osbaobab.cz.

ANGLIČTINA POKROČILÍ: Lekce budou probíhat od února 2016 každou středu v Ateliéru od 18ti hodin. Kurzovné se platí 800 Kč za 10 lekcí.
V případě zájmu potvrďte účast na volnocasy@osbaobab.cz.

POČÍTAČOVÉ KURZY: Lekce budou probíhat od února 2016 každý čtvrtek v rozmezí 17-20 hodin v Počítačové učebně. Kurzovné se platí 800 Kč za 10 lekcí. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu volnocasy@osbaobab.cz.

Účast na vzdělávacím kurzu

Lidem ve věku od 15ti let, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním a mají zájem získat či zlepšit své jazykové a počítačové dovednosti.

Co dělat při zájmu o některou z aktivit
Zájemce o kurz se musí přihlásit u koordinátora vzdělávacích kurzů. Nejlepší dobou k přihlášení je 1 měsíc před začátkem kurzu. V případě, že si zájemce není jistý svou znalostní úrovní, může si udělat jednoduchý rozřazovací test a dle jeho výsledku se přihlásit do patřičné úrovně.

Ceník kurzů
PC kurzy: 10 lekcí 800 Kč
Kurz angličtiny: 10 lekcí 800 Kč
V ceně kurzu jsou započítány veškeré materiály, které účastník potřebuje při výuce.

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy jsou určeny pro všechny lidi starší 15ti let se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se chtějí učit cizí jazyk.

V průběhu kurzu se budeme věnovat gramatice, rozšíříte si slovní zásobu a získané znalosti si budete moci procvičit v konverzaci. Cílem kurzu je, aby se účastníci nebáli komunikovat a měli potřebné základy cizího jazyka.

Jak se do kurzu přihlásit
Zájemce o kurz se telefonicky nebo emailem přihlásí do kurzu. Koordinátor vzdělávacích kurzů nebo lektor kurzu mu poskytne všechny potřebné informace.

Při zahájení kurzu Vás lektor požádá o podepsání:
Souhlas se zpracováním osobních údajů (jménem, místem trvalého bydliště, rok narození)
Čestné prohlášení
Pravidla vzdělávacích kurzů

JAK KURZ PROBÍHÁ
Kurz se skládá z 10 lekcí. Jedna lekce trvá 90 minut. Skupina kurzu čítá 4-10 účastníků.
Kurz je veden lektorem, který v průběhu jednotlivých lekcí přináší účastníkům všechny materiály, není třeba si pořizovat učebnice apod.
Tempo výuky je přizpůsobováno možnostem účastníků. Během lekce je procvičována gramatika, slovní zásoba, součástí jsou taktéž poslechová cvičení či konverzace.
Na konci kurzu obdrží účastník diplom se slovním hodnocením jeho dovedností.

ZNALOSTNÍ ÚROVEŇ
Začátečníci (od úplných začátků, účastník by na konci kurzu měl umět mluvit v jednoduchých oznamovacích větách v přítomném čase)
Falešní začátečníci (od jednoduchých oznamovacích vět v přítomném čase, účastník by na konci kurzu měl umět používat souvětí, budoucí a minulý čas)
Mírně pokročilí (opakování a rozvíjení dosavadních znalostí, účastník by měl mít na konci kurzu rozšířenou slovní zásobu, měl by umět použít souvětí, porozumět složitější mluvnici a porozumět čtenému textu)

Počítačové kurzy

Kurz práce s počítači je zaměřen na práci s textem a internetem.
Kurz vás provede znalostmi práce s počítačem, naučíte se pracovat s texty, dozvíte se více o vyhledávání na internetu, jak komunikovat prostřednictvím mailu atd.

Kurz je kurz určen pro všechny lidi starší 15ti let se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit svou znalost práce s textem nebo s internetem.

Jak se do kurzu přihlásit
Zájemce o kurz se telefonicky nebo emailem přihlásí do kurzu. Lektor kurzu mu poskytne všechny potřebné informace.

Při zahájení kurzu Vás lektor požádá o podepsání: Souhlas se zpracováním osobních údajů (jménem, místem trvalého bydliště, rok narození) Čestné prohlášení Pravidla vzdělávacích kurzů

JAK KURZ PROBÍHÁ
Kurz se skládá z 10 lekcí. Jedna lekce trvá 50 minut. Skupina kurzu čítá 3-4 účastníky.
Každý účastník kurzu má k dispozici počítač, na kterém během lekce pracuje.
Kurz je veden lektorem, který v průběhu jednotlivých lekcí přináší účastníkům všechny materiály, není třeba si pořizovat učebnice apod.
Tempo výuky je přizpůsobováno možnostem účastníků, lektor se každému věnuje individuálně.
Na konci kurzu obdrží účastník diplom se slovním hodnocením jeho dovedností.

ZNALOSTNÍ ÚROVEŇ
Začátečníci (od základů práce s počítačem, účastník by měl na konci kurzu umět napsat jednoduchý text, odeslat mail, vyhledat si informace na internetu)
Mírně pokročilí (prohlubování a zdokonalování práce s textem, účastník by měl na  konci kurzu umět zpracovat text se složitějšími úpravami, stahovat informace s internetu atd.)
Pokročilí (prohlubování a zdokonalování práce s textem, účastník by měl na konci kurzu umět zpracovat text se složitějšími úpravami, stahovat informace s internetu, pracovat s tabulkami - excel, atd.)

Fotografie z kurzů

Další fotografie z vzdělávacích kurzů zde

Koordinátorka vzdělávacích kurzů
Dokumenty ke stažení
Nikol Švecová

Koordinátorkou vzdělávacích kurzů je Nikol Švecová

Email: volnocasy@osbaobab.cz

 

Potvrzení od ošetřujícího psychiatra - (dokument ke stažení)

Historie Baobabu

Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce 1997 s cílem vytvářet programy a služby pro lidi s duševním onemocněním se zaměřením především na lidi s psychotickou zkušeností. V současné době působí Občanské sdružení Baobab v Praze a v Kladně.

Více z historie Baobabu zde.

Kontaktujte nás

Praha: 241 734 050
Kladno: 312 315 491
osbaobab@osbaobab.cz
|

Úvod / O Baobabu / Služby Praha / Služby Kladno / Kontakt / Fotogalerie / Zprávy

© Copyright 2014 O.s. Baobab. Autorka webu Jarka Jones.